skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ВОДОПРИВРЕДА

Према садашњим билансима и истражености површинских и подземних вода, за подручје општине Станари, може се рећи да располаже солидним потенцијалом вода, сасвим довољним за потребе становништва и растућих потреба у развоју привредних капацитета, прије свега, технолошке воде у новој термоелектрани. Ријеке Укрина, Радња, Остружња и Илова су од великог значаја, али је у досадашњем развоју орјентација била на подземне бунаре, како за локални водовод, тако и за индустријске потребе.

У данашњим условима, насеља Станари и Остружња (као и објекти рудника) се снабдијевају водом из локалних водоводних система.

И сама налазишта и копови су зоне сабирница вода и планским кориштењем могу бити извор снабдијевања водом у перспективи, поготово у процесу рекултивизације и узгоја шумских врста.

Ријека Укрина налази се у сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине. На сјеверу, слив ријеке Укрине граничи са сливом ријеке Саве, на западу са сливом ријеке Врбас, на истоку са сливом ријеке Босне, те на југу са сливом ријеке Врбање.

Њена дужина је 120 километара, а површина њеног слива је 1.520 км2. Настаје од ријека Велике Укрине, чија је дужина 53,8 км и Мале Укрине чија је дужина 39,3 км, која настаје од више мањих извора и водотока. Од значајних вјештачких акумулација издваја се акумулација Дренова. Укупна дужина ријеке, на подручју општине Станари је 11 километара.

Укрина пролази кроз село Драгаловце раздвајајући га са сусједним селом Кулаши. Уједно, ријека раздваја и двије општине: Станаре и Прњавор. Мост на Укрини, који се налази у Драгаловцима је атрактивно мјесто за окупљање локалних риболоваца. Осим Драгаловаца, Укрина протиче кроз насеље Брестово.

Ријека Остружња има притоке: поток Рашковац и Безимени поток. Простире се на дужини од 15 километара и обухвата села: Остружња Горња, Станари и Рашковци. Улива се у ријеку Радњу. Ријека Радња се простире на дужини од 13,8 км. Богата је рибљим фондом тако да представља атракцију за локалне риболивце. Улива се у ријеку Укрину. Ријека Илова раздваја двије општине: општину Станари (Цвртковци) и општину Дервента (Појезна). Простире се на дужини од 15,5 километара.

Водостаји у појединим коритима ријека и њених притока промјењиве су вриједности и зависе од годишњих доба, односно количине падавина. У јесен и прољеће највећи су максимални водостаји, а крајем љета и почетком јесени мањи-минимални водостаји.

Back To Top