skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA

Štab za vanredne situacije opštine Stanari je odražao sastanak dana 26.03.2020. godine na kojem je razmatrana epidemiološka situacija na teritoriji opštine Stanari i provođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj. Zaključeno je da je na području opštine Stanari epidemiološka situacija zadovoljavajuća, da trenutno nema lica kod koji je potvrđeno prisustvo virusa korona. Pod nadzorom se nalazi 118 lica. Za 58 lica je izdato rješenje o izolaciji, od čega je za tri lica istekao period izolacije. Uočeno je kršenje propisane mjere izolacije  od strane jednog lica.Za lica za koje se utvrdi da su postupila suprotno mjerama kućne izolacije karantin će biti spreman u subotu. Štab je izrazio nadu da će se na teritoriji naše opštine poštovati propisane mjere i da neće biti potrebe za smještajem lica u karantin. Policijski čas se poštuje i ta mjera nije kršena od strane građana.

Crveni krst je nastavio svoju aktivnost podjele humanitarnih paketa socijalno ugroženom stanovništvu. Štab je razmatrao i problem podjele penzija stanovnicima opštine Stanari iznad 65 i više godina zbog zabrane kretanja te kategorije stanovništva. Zauzet je stav da se mora pronaći način da se penzije podijele, a da se ne ugrozi zdravlje te kategorije stanovništva.

Back To Top