skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

SAOBRAĆAJ

Regionalnim putevima i željezničkom prugom, opština Stanari ima dobre veze, preko Banje Luke i Doboja, sa Beogradom, Tuzlom i Sarajevom. Neosporno, saobraćajna povezanost stanarskog područja sa susjednim opštinama i svim većim centrima zapadnog dijela Republike Srpske, ali i sa ukupnom Bosnom i Hercegovinom i širim južnoevropskim prostorom, već danas je izuzetno dobra, a završetkom autoputa Banja Luka-Doboj, koji prolazi sjevernim dijelom ovog područja, biće izvanredna. Ista saobraćajna povezanost opštine sa drugim opštinama predstavlja povoljnu okolnost za privredni razvoj stanarskog kraja.

Opština Stanari svojim položajem je u direknoj vezi sa regionalnim putevima R 474a Doboj – Prnjavor (9.13 km), R 474 Prnjavor – Jelah (19.5 km) i R 473 Tedin Han-Teslić (2.1 km). Putnu mrežu opštine Stanari čine nekategorisani putevi i lokalni kategorisani putevi, koji povezuju mjesne zajednice sa regionalnim putevima.

NEKATEGORISANI PUTEVI

Pregled ukupne dužine nekategorisanih puteva po mjesnim zajednicama je dat u tabeli:

NASELJENO MJESTO DUŽINA U METRIMA
Brestovo 27 435
Ljeb 11 249
Osredak 16 210
Dragalovci 16 136
Cvrtkovci 11 156
Radnja Donja 15 149
Ostružnja Gornja 10 100
Ostružnja Donja 18 006
Stanari 21 881
Raškovci 15 010
Jelanjska 19 917
Cerovica 40 259
Mitrovići 13 923
saobracaj_9

Nekategorisani putevi su od velikog značaja za mjesne zajednice i u većini slučajeva su dostupni svim korisnicima.

KATEGORISANI PUTEVI

Pregled lokalnih kategorisanih puteva u opštini Stanari dat je u tabeli:

OZNAKA PUTA  PUT
L1 R 474a-Ostružnja D–Cerovica-Lončari
L2 R 474a- Grič – Jelanjska- LJ. Vode (do poligona u LJ.V.)
L3 L2(Grič)- Cvrtkovci- Mitrovići-Brestovo – R 474
L4 Jelanjska- Osinja
L5 R 474a – Stanari (Redak, Džamdžinac)- Ostružnja Donja (Džamdžinac-škola, Dabinac-Stevanovići-Krst, trgovina – Vidovići –R 474 )
L6 R 473 – Osredak- Kulaši
L7 R 474 – Radnja Donja – Radnja Gornja
L8 R 474 – Stanari- Rastuša
L9 L2 – Raškovci – Cvrtkovci (groblje, crkva, centar) – Ilova
L10 R 474 – Dragalovci – Mitrovići – Brestovo – L3
L11 Garić Obala- Štrbci (most na Ukrini)
L12 L3 (raskrsnica u Mitrovićima) – Ilova
L13 L1(klupe) – Kupinari – Prodanovići – R 474
L14 R 474 – Topreci – groblje u Radnji Donjoj
– Zelenkovići – škola – L7
L15 Groblje u Radnji D. – Simakovići – Dakići
L16 Zoranski potok – Visovi
L17 Škola Gornje Brestovo – Brkovići – L3
L18 R 474 – Malići – Keseri – L3
L19 L1 – Nikolčići – Vasiljevići – R 474
L20 Redak – Bajići – R 474
L21 L5 – crkva Stanari – groblje – Blatnjaci – R 474

Kroz područje Stanara prolazi elektrificirana pruga Banja Luka-Doboj sa četiri željezničke stanice: Ostružnja, Stanari, Ljeb i Dragalovci, koja je okosnica razvoja bazno-energetskih kapaciteta šireg značaja.

Željeznička stanica Stanari ima četiri kolosijeka – dva kolosijeka koja se koriste za putničke i teretne vozove, a dva kolosijeka koja su namijenjena isključivo za teretne vozove i povezana su sa Rudnikom. Kroz Stanare dnevno prolazi nekoliko putničkih i brzih vozova, na relacijama Doboj-Banja Luka i Sarajevo-Zagreb, i obrnuto.

Sva naselja su regionalnim putevima Prnjavor-Doboj, Prnjavor-Jelah i Tedin Han-Teslić, povezana međusobno i sa susjednim opštinama.

DOKUMENTI

Back To Top