skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ИЗВЈЕШТАЈ са 4. редовне сједнице Скупштине општине Станари

Скупштина општине Станари одржала је 19.05.2021.године, 4. редовну сједницу (Дневни ред је објављен 14.05.2021. године).  На дневном реду нашле су се 23 тачке, од којих се посебно истичу сљедеће:

-Анализа финансијског извјештаја и извјештаја о преузетим а неизмиреним и неизвршеним обавезама општине Станари,
-План измирења неизмирених обавеза пренесених из претходног периода,
-Одлука о задуживању општине Станари за финансирање пренесених обавеза,
-Одлука о задуживању општине Станари за финансирање капиталних инвестиција,
-Одлука о давању сагласности на закључење судског поравнања (пијаца),
-Извјештаји и Планови рада Јавних установам и предузећа.

Донесено је више Закључака којима се налаже начелнику општине да отклони неправилности у раду општинске управе и да о истим извијести Скупштину општине и надлежне органе. Такође су обавезни директори јавних предузећа и установа да отклоне неправилности уочене у извјештајима, те извијесте Скупштину општине.

У вишечасовној расправи, кроз свестрано разматрање свих тачака, локална Скупштина оправдала је улогу и обавезе које су јој дате Законом о локалној самоуправи и Статутом.

                         

Back To Top