skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

IZVJEŠTAJ sa 4. redovne sjednice Skupštine opštine Stanari

Skupština opštine Stanari održala je 19.05.2021.godine, 4. redovnu sjednicu (Dnevni red je objavljen 14.05.2021. godine).  Na dnevnom redu našle su se 23 tačke, od kojih se posebno ističu sljedeće:

-Analiza finansijskog izvještaja i izvještaja o preuzetim a neizmirenim i neizvršenim obavezama opštine Stanari,
-Plan izmirenja neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda,
-Odluka o zaduživanju opštine Stanari za finansiranje prenesenih obaveza,
-Odluka o zaduživanju opštine Stanari za finansiranje kapitalnih investicija,
-Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja (pijaca),
-Izvještaji i Planovi rada Javnih ustanovam i preduzeća.

Doneseno je više Zaključaka kojima se nalaže načelniku opštine da otkloni nepravilnosti u radu opštinske uprave i da o istim izvijesti Skupštinu opštine i nadležne organe. Takođe su obavezni direktori javnih preduzeća i ustanova da otklone nepravilnosti uočene u izvještajima, te izvijeste Skupštinu opštine.

U višečasovnoj raspravi, kroz svestrano razmatranje svih tačaka, lokalna Skupština opravdala je ulogu i obaveze koje su joj date Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom.

                         

Back To Top