skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNA RASPRAVA-NACRT REGULACIONOG PLANA POSLOVNE ZONE „TERMOELEKTRANA“ U DRAGALOVCIMA

Skupština opštine Stanari je svojom Odlukom, broj: 01-020-59/18 od 25.10.2018. godine utvrdila Nacrt Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima.

Javni uvid u Nacrt Plana trajao je od 19.11.2018. godine do 18.12.2018. godine.

U skladu sa članom 48, stav 4. i 5. Zakona o uređenju prostora i građenju pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da prisustvuju javnoj raspravi, koja će se održati u srijedu, 16.01.2019. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Stanari.

Poziv za javnu raspravu

Nacrt Regulacionog plana PZ "Termoelektrana" Dragalovci

Back To Top