skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA I SUGESTIJA-REGULACIONI PLAN EKSPLOATACIONIH POLJA „EFT RiTe STANARI“

Na osnovu člana 41. stav (2) i člana 42. stav (2) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16) Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, Odsjek za prostorno uređenje, građenje i dokumentaciju Opštinske uprave Stanari, kao nosilac pripreme za izradu Regulacionog plana eksploatacionih polja „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

 Skupština opštine Stanari je na 23. redovnoj sjednici donijela Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana eksploatacionih polja „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“. Obuhvat Plana odnosi se na prostor eksploatacionih polja „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ i zahvata dijelove katastarskih opština: Raškovci, Dragalovci, Ostružnja Donja, Ostružnja Gornja, Cerovica, Cvrtkovci, Jelanjska i Stanari.

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica, koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu predmetnog Plana, da u roku 15 dana, od dana objave poziva, dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

Svoje prijedloge i sugestije mogu dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje,  stambeno-komunalne poslove i ekologiju, Odsjek za prostorno uređenje, građenje i dokumentaciju opštine Stanari, u pismenoj formi.

Back To Top