skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СТАНАРИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/201-818, e-mail: predsjednikso@opstinastanari.com

Број 01/1-022-1/21

Датум: 14.07.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Поводом Дана општине Станари 9. септембра у 2021. године, Скупштина општине Станари  позива  заинтересована правна и физичка лица са сједиштем, односно пребивалиштем, на територији општине Станари, да доставе иницијативу за додјелу општинских награда и признања.

Као награде и признања општине Станари установљени су:

а) Повеља почасног грађанина општине Станари, са златним грбом општине Станари,

б) Повеља заслужног грађанина општине Станари , са златним грбом општине Станари,

в) Похвале општине Станари,

г) Новчане награде,

д) Плакета општине Станари.

Награде и признања се додјељују појединцима, предузећима, установама, удружењима грађана и другим организацијама  за дјела и рад која заслужују опште поштовање и истицање у складу са чланом 12. Одлуке о установљењу, критеријумима и поступку додјеле општинских признања и награда (“Службени гласник општине Станари“, број: 5/15 и 1/21).

Иницијатива за додјелу општинских награда и признања мора саржавати:

а) основне биографске податке о предложеном кандидату – физичком лицу, статусне податке о правном лицу који се предлаже за додјелу признања,

б) образложење иницијативе са аспекта оправданости и разлозима додјеле, у складу са прописаним критеријумима,

в) записник са сједнице, овјерен од стране овлаштеног лица, уколико је иницијатива упућена од органа, установа, предузећа и удружења.

Иницијатива се доставља у писаном облику на адресу: Скупштина општине Станари, Станари бб 74 208 Станари са назнаком за “Комисија за награде и признање Скупштине општине Станари – Иницијатива за додјелу награда и признања“.  Непотпуне иницијативе неће се узети у разматрање. Рок за доставу иницијативе је 31.07.2021. године.

                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                                        Денис Стевановић

Back To Top