skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA DODJELU OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANJA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA STANARI

SKUPŠTINA OPŠTINE

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Stanari bb, 74208 Stanari, Tel: 053/201-810, Faks: 053/201-818, e-mail: predsjednikso@opstinastanari.com

Broj 01/1-022-1/21

Datum: 14.07.2021. godine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA DODJELU OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANJA

Povodom Dana opštine Stanari 9. septembra u 2021. godine, Skupština opštine Stanari  poziva  zainteresovana pravna i fizička lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na teritoriji opštine Stanari, da dostave inicijativu za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja.

Kao nagrade i priznanja opštine Stanari ustanovljeni su:

a) Povelja počasnog građanina opštine Stanari, sa zlatnim grbom opštine Stanari,

b) Povelja zaslužnog građanina opštine Stanari , sa zlatnim grbom opštine Stanari,

v) Pohvale opštine Stanari,

g) Novčane nagrade,

d) Plaketa opštine Stanari.

Nagrade i priznanja se dodjeljuju pojedincima, preduzećima, ustanovama, udruženjima građana i drugim organizacijama  za djela i rad koja zaslužuju opšte poštovanje i isticanje u skladu sa članom 12. Odluke o ustanovljenju, kriterijumima i postupku dodjele opštinskih priznanja i nagrada (“Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/15 i 1/21).

Inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja mora saržavati:

a) osnovne biografske podatke o predloženom kandidatu – fizičkom licu, statusne podatke o pravnom licu koji se predlaže za dodjelu priznanja,

b) obrazloženje inicijative sa aspekta opravdanosti i razlozima dodjele, u skladu sa propisanim kriterijumima,

v) zapisnik sa sjednice, ovjeren od strane ovlaštenog lica, ukoliko je inicijativa upućena od organa, ustanova, preduzeća i udruženja.

Inicijativa se dostavlja u pisanom obliku na adresu: Skupština opštine Stanari, Stanari bb 74 208 Stanari sa naznakom za “Komisija za nagrade i priznanje Skupštine opštine Stanari – Inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja“.  Nepotpune inicijative neće se uzeti u razmatranje. Rok za dostavu inicijative je 31.07.2021. godine.

                                                                                                            PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                        Denis Stevanović

Back To Top