skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Позивају се заинтересована правна и физичка лица са сједиштем, односно пребивалиштем на територији општине Станари да доставе иницијативу за додјелу општинских награда и признања.

Као награде и признања општине Станари установљенa су:

  • Повеља почасног грађанина општине Станари са златним грбом општине Станари,
  • Повеља заслужног грађанина општине Станари са златним грбом општине Станари,
  • Похвале општине Станари,
  • Новчане награде,
  • Плакета општине Станари.

Награде и признања додјељују се појединцима, предузећима, установама, удружењима грађана и другим организацијама  за дјела и рад која заслужују опште поштовање и истицање, у складу са чланом 12. Одлуке о установљењу, критеријумима и поступку додјеле општинских признања и награда (“Службени гласник општине Станари“, број: 5/15).

Иницијатива за додјелу општинских награда и признања мора садржавати:

  • основне биографске податке о предложеном кандидату-физичком лицу, статусне податке о правном лицу који се предлаже за додјелу признања,
  • образложење иницијативе са аспекта оправданости и разлозима додјеле, у складу са прописаним критеријумима,
  • записник са сједнице, овјерен од стране овлаштеног лица, уколико је иницијатива упућена од органа, установа, предузећа и удружења.

Иницијатива се доставља у писаном облику, на адресу: Скупштина општине Станари, Станари бб, 74 208 Станари, са назнаком “Комисија за награде и признања Скупштине општине Станари – Иницијатива за додјелу награда и признања“ .

Рок за доставу иницијативе је 20.07.2018. године.

Back To Top