skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA DODJELU OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANJA

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji opštine Stanari da dostave inicijativu za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja.

Kao nagrade i priznanja opštine Stanari ustanovljena su:

  • Povelja počasnog građanina opštine Stanari sa zlatnim grbom opštine Stanari,
  • Povelja zaslužnog građanina opštine Stanari sa zlatnim grbom opštine Stanari,
  • Pohvale opštine Stanari,
  • Novčane nagrade,
  • Plaketa opštine Stanari.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se pojedincima, preduzećima, ustanovama, udruženjima građana i drugim organizacijama  za djela i rad koja zaslužuju opšte poštovanje i isticanje, u skladu sa članom 12. Odluke o ustanovljenju, kriterijumima i postupku dodjele opštinskih priznanja i nagrada (“Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/15).

Inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja mora sadržavati:

  • osnovne biografske podatke o predloženom kandidatu-fizičkom licu, statusne podatke o pravnom licu koji se predlaže za dodjelu priznanja,
  • obrazloženje inicijative sa aspekta opravdanosti i razlozima dodjele, u skladu sa propisanim kriterijumima,
  • zapisnik sa sjednice, ovjeren od strane ovlaštenog lica, ukoliko je inicijativa upućena od organa, ustanova, preduzeća i udruženja.

Inicijativa se dostavlja u pisanom obliku, na adresu: Skupština opštine Stanari, Stanari bb, 74 208 Stanari, sa naznakom “Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Stanari – Inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja“ .

Rok za dostavu inicijative je 20.07.2018. godine.

Back To Top