skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA USKLAĐIVANJE I REGISTRACIJU REDOVA VOŽNJE AUTOBUSKIH LINIJA

U postupku usklađivanja redova vožnje na području opštine Stanari mogu učestvovati svi zainteresovani prevoznici koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske, Odlukom o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Stanari i Pravilnikom o kriterijumima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Stanari.

Prijedlozi redova vožnje moraju biti izrađeni u skladu sa odredbama Zakona, Odlukom i Pravilnikom i propisima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Prevoznik, uz zahtjev za usklađivanje koji sadrži podatke o prevozniku (firma, tačna adresa sjedišta, broj telefona i telefaksa, ime i prezime odgovornog lica), dostavlja i posebnu dokumentaciju, a listu potrebne dokumentacije može dobiti u šalter-sali opštine Stanari.

Zainteresovani prevoznici potrebnu dokumentaciju sa zahtjevom za usklađivanje i registraciju  redova vožnje dužni su dostaviti lično u šalter-salu Opštinske uprave Stanari ili preporučeno putem pošte,  najkasnije do 15.03.2019. godine, do 12:00 časova.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: „Opština Stanari, Komisiji za usklađivanje redova vožnje – NE OTVARAJ“.

Prilikom podnošenja prijave prijedloga redova vožnje, prevoznici su dužni da izvrše uplatu novčane naknade za troškove provođenja postupka.

Otvaranje pristiglih prijava održaće se u prostorijama Opštinske uprave Stanari, dana 15.03.2019. godine sa početkom u 12:00 časova.

U postupku usklađivanja neće se razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave.

Usklađivanje se vrši na način i po postupku propisanim Pravilnikom.

Javni poziv u cjelini

Registracija autobuskih linija za 2019/2020. godinu

Back To Top