skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

КОНКУРС

На основу члана 8. Правилника о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија („Службени гласник општине Станари“, број: 5/19), Начелник општине Станари расписује:

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија редовним ученицима средњих школа

за школску 2020/2021. годину

I

Општина Станари додјељује стипендије ученицима средњих школа, који живе на подручју општине Станари и који први пут уписују одређени разред средње школе.

II

Ученици средњих школа могу конкурисати за додјелу стипендије, уколико испуњавају сљедеће услове:

  • да родитељи имају пребивалиште на подручју општине Станари,
  • да први пут уписују одређену школску годину,
  • да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

III

Уз пријаву на Конкурс (образац пријаве се налази на сајту и у шалтер сали општине Станари), подносиоци захтјева су обавезни доставити сљедеће документе:

  • потврду да је редован ученик и да је први пут уписан у одређени разред,
  • доказ о пребивалишту за oба родитеља/старатеља – потврде из ЦИПС-а,
  • овјерену изјаву родитеља/старатеља да ученик не прима стипендију из других јавних извора финансирања,
  • копију личне карте родитеља/старатеља, подносиоца захтјева,
  • за ученике који станују у ђачком дому или код станодавца – потврда из ђачког дома или овјерена изјава са подацима станодавца,
  • копију текућег рачуна родитеља/старатеља.

IV

Конкурс остаје отворен до сриједе, 09. септембра 2020. године.

V

Пријаве са потребним документима предају се у шалтер сали општине или се шаљу поштом на адресу: Општина Станари, Одјељење за привреду и финансије, 74208 Станари, са назнаком „За ђачку стипендију“.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Back To Top