skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

KONKURS

Na osnovu člana 8. Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/19), Načelnik opštine Stanari raspisuje:

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola

za školsku 2020/2021. godinu

I

Opština Stanari dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola, koji žive na području opštine Stanari i koji prvi put upisuju određeni razred srednje škole.

II

Učenici srednjih škola mogu konkurisati za dodjelu stipendije, ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da roditelji imaju prebivalište na području opštine Stanari,
  • da prvi put upisuju određenu školsku godinu,
  • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

III

Uz prijavu na Konkurs (obrazac prijave se nalazi na sajtu i u šalter sali opštine Stanari), podnosioci zahtjeva su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

  • potvrdu da je redovan učenik i da je prvi put upisan u određeni razred,
  • dokaz o prebivalištu za oba roditelja/staratelja – potvrde iz CIPS-a,
  • ovjerenu izjavu roditelja/staratelja da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja,
  • kopiju lične karte roditelja/staratelja, podnosioca zahtjeva,
  • za učenike koji stanuju u đačkom domu ili kod stanodavca – potvrda iz đačkog doma ili ovjerena izjava sa podacima stanodavca,
  • kopiju tekućeg računa roditelja/staratelja.

IV

Konkurs ostaje otvoren do srijede, 09. septembra 2020. godine.

V

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u šalter sali opštine ili se šalju poštom na adresu: Opština Stanari, Odjeljenje za privredu i finansije, 74208 Stanari, sa naznakom „Za đačku stipendiju“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Back To Top