skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

МАТЕРИЈАЛ ЗА 14. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СО СТАНАРИ

Дневни ред за 14. редовну сједницу

Извод из Записника са 13. сједнице

Извјештај о извршењу буџета за 2017. годину

Извјештај о извршењу буџета за период 01.01-31.03.2018.

Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјелатности

Приједлог Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари

Приједлог Одлуке о обиљежавању имена насеља, улица и тргова

Приједлог Одлуке о оснивању ПЗ "Термоелектрана"

Приједлог Одлуке о давању сагласности на преност права посједа у корист општине

Одлука о куповини земљишта за потребе изградње бунара

Извјештај о реализацији Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2017. год.

Приједлог Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2017. год.

Информација о захтјеву ЈЗУ Болнице "Св. апостол Лука" Добој

Закључак на Информацију о захтјеву ЈЗУ Болнице "Св. апостол Лука" Добој

Извјештај о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за школску 2018/2019. год.

Back To Top