skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

MATERIJAL ZA 14. REDOVNU SJEDNICU SO STANARI

Dnevni red za 14. redovnu sjednicu

Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01-31.03.2018.

Prijedlog Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti

Prijedlog Odluke o mrtvozorstvu na području opštine Stanari

Prijedlog Odluke o obilježavanju imena naselja, ulica i trgova

Prijedlog Odluke o osnivanju PZ "Termoelektrana"

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenost prava posjeda u korist opštine

Odluka o kupovini zemljišta za potrebe izgradnje bunara

Izvještaj o realizaciji Plana održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva za 2017. god.

Prijedlog Plana održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva za 2017. god.

Informacija o zahtjevu JZU Bolnice "Sv. apostol Luka" Doboj

Zaključak na Informaciju o zahtjevu JZU Bolnice "Sv. apostol Luka" Doboj

Izvještaj o izvršenom upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2018/2019. god.

Back To Top