skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Нацрт Средњорочног плана рада општине Станари за 2024-2026. годину

Обавјештавамо грађане и пословну заједницу да је општина Станари, у складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Репубици Српској („Службени гласник РС“, број: 63/21) и Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској („Службени гласник РС“, број: 8/22), израдила Нацрт Средњорочног плана рада општине Станари за период 2024-2026. година, који се у електронској форми, путем званичне интернет странице општине, ставља на увид јавности и консултације у трајању од 15 дана.

Овим путем позивамо грађане и пословну заједницу да приједлоге и сугестије на нацрт спроведбеног документа доставе писаним путем до 03.11.2023. године на е-маил: brankica.celic@opstinastanari.com

На линку испод налази се документ:

https://www.opstinastanari.com/wp-content/uploads/2023/10/NACRT-SREDNJOROcNOG-PLANA-RADA-OPSTINE-STANARI-za-2024-2026-godina.pdf

Back To Top