skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

NAREDBA O RADNOM VREMENU U DANE PRAZNIKA REPUBLIKE

Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07), člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj: 4/15) i člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 5/17), načelnik opštine Stanari, donio je

N  A  R  E  D  B  U

o radnom vremenu u dane praznika Republike

Član 1.

U dane republičkog praznika,  Nove godine, 01. i 02. januara i Dana Republike 09. januara 2019. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, ali radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, mogu da rade:

  • Nova godina, 02. januara,  u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, privredna društva i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost

Član 2.

Ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

    Član 3.

   Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Naredba o radnom vremenu

PDF dokument

Back To Top