skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике Српске”, број: 90/17), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 3. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације Станари (”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и члана 4. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 01-3/20 од 17.03.2020. године, а на приједлог Опшштинског штаба за ванредне ситуације начелник општине доноси

НАРЕДБУ
о регулисању рада удружења грађана на територији општине Станари

Овом Наредбом прописују се начин организовања рада удружења грађана на територији општине Станари, осим Црвеног крста, која имају сједиште или канцеларију на територији општине Станари, а у циљу превенције ширења вируса корона “SARS-CoV-2” и “COVID-19” на територији општине Станари, а за спречавање и сузбијање заразних болести,  те заштите и спасавања становништва:

  1. 1. До даљњег се ограничава рад удружењимa грађана који имају сједиште или канцеларију на територији општине Станари на начин да рад у својим просторијама могу организовати један дан седмично у периоду од 8 до 12 часова уз поштовање следећих мјера:

–  организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу

мјеста, а остала лица упутити на рад од куће,

– на улазу у све службене просторије удружења, које пружају услуге

грађанима, ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у

просторијама удружења, онемогућити задржавање у просторијама удружења и

прављење дужих редова у затвореном простору,

– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима удружења од

најмање 1м уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

 

Ово ограничење се не односи на Црвени крст општине Станари.

 

  1. 2. Задужују се удружења из тачке 1. да доставе Штабу инфомацију о дану када су одлучили да раде.

3.Задужује се Комунална полиција да у провођењу ове Наредбе  обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

  1. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се у Службеном гласнику општине Станари.

 

                                                                                                 КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА

                                                                                    ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                                                                           Душан Панић с.р.

 

Back To Top