skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Број: 05-2/1-370- 3.1 /20

Датум: 18.05.2020.године

На основу члана 88. став 2. 3. и 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, 79/15), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију доноси:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

за сву заинтересовану јавност

 

  1. Да се дана 12.05.2020.године, предузеће „Суботић-инжињеринг“ д.о.о. Станари обратило Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију са  захтјевом за издавање еколошке дозволе за пројекат експлоатације техничко грађевинског камена серпентина на лажишту „Рудине“ код Станара, површине експлоатационог поља 2,21 ha.
  1. Заинтересована јавност може у року од 30 дана од дана објављивања извршити увид у Захтјев и приложену документацију из члана 1. овог обавјештења у просторијама Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију (канцеларија бр. 25 ).

 

                                  в.д. начелник Одјељења

Данијела Гаврић

Back To Top