skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE

Broj: 05-2/1-370- 3.1 /20

Datum: 18.05.2020.godine

Na osnovu člana 88. stav 2. 3. i 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 71/12, 79/15), Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju donosi:

O B A V J E Š T E NJ E

za svu zainteresovanu javnost

 

  1. Da se dana 12.05.2020.godine, preduzeće „Subotić-inžinjering“ d.o.o. Stanari obratilo Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sa  zahtjevom za izdavanje ekološke dozvole za projekat eksploatacije tehničko građevinskog kamena serpentina na lažištu „Rudine“ kod Stanara, površine eksploatacionog polja 2,21 ha.
  1. Zainteresovana javnost može u roku od 30 dana od dana objavljivanja izvršiti uvid u Zahtjev i priloženu dokumentaciju iz člana 1. ovog obavještenja u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju (kancelarija br. 25 ).

 

                                  v.d. načelnik Odjeljenja

Danijela Gavrić

Back To Top