skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Na lokalnom kategorisanom putu L5 (R 474a – Stanari (Redak, Džamdžinac) – Ostružnja Donja (Džamdžinac –  škola, Dabinac – Stevanovići – Krst, trgovina – Vidovići – R 474)), poddionica R474a-Stanari u dijelu naselja Stanari doći će do obustave saobraćaja 7 radnih dana (04.07.-11.07) u vremenu od 07-17 časova.

Kao alternativni pravci mogu se koristiti sledeći putni pravci:

  1. R 474a– Lazići – Crkva u Stanarima,
  2. R 474a – Lazići – Stančići.
  3. L5 – crkva Stanari – groblje – Blatnjaci – R 474.

Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka, vrijeme trajanja prekida biće kraće od planiranog.

Back To Top