skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију на основу Одлуке о мјерама за спрјечавање ширења и обавеза уклањања и уништавања амброзије („Службени гласник општине Станари“ број 4/15), издаје:

O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ПРЕДУЗИМАЊУ МЈЕРА ОБАВЕЗНОГ УКЛАЊАЊА АМБРОЗИЈЕ

 

Власници и корисници грађевинског, пољопривредног обрађеног и необрађеног земљишта (вртова, ливада,дворишта, ораница итд), у шумама, уз водотоке, путеве и пруге и на другим површинама, лица која одржавају површине уз јавне саобраћајнице и друге јавне зелене површине  дужни су проводити мјере уклањања амброзије и то следећим мјерама: агротехничким, механичким и хемијским мјерама, уз услов ефикасности сузбијања и очувања животне средине.

Власници и корисници парцела дужни су током вегетацијске сезоне текуће године, у више наврата, са својих површина (укључујући и рубове парцела, шума и пољских путева) редовно уклањати и сузбијати амброзију.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Back To Top