skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju na osnovu Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i obaveza uklanjanja i uništavanja ambrozije („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj 4/15), izdaje:

O B A V J E Š T E NJ E

O PREDUZIMANJU MJERA OBAVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE

 

Vlasnici i korisnici građevinskog, poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, livada,dvorišta, oranica itd), u šumama, uz vodotoke, puteve i pruge i na drugim površinama, lica koja održavaju površine uz javne saobraćajnice i druge javne zelene površine  dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije i to sledećim mjerama: agrotehničkim, mehaničkim i hemijskim mjerama, uz uslov efikasnosti suzbijanja i očuvanja životne sredine.

Vlasnici i korisnici parcela dužni su tokom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih puteva) redovno uklanjati i suzbijati ambroziju.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Back To Top