skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ-РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ

Oпштинска управа, Одсјек за стамбено-комуналне послове и екологију општине Станари обавјештава заинтересовану јавност да је донесено рјешење, број 05-2/1-370-14.2/18, од 10.09.2018. године, којим се издаје еколошка дозвола општини Станари за постројење – рециклажно двориште у Рашковцима, општина Станари.

Општина Станари дужна је да, током изградње, рада и престанка рада постројења – рециклажног дворишта у Рашковцима, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, са садржајем предвиђеним по члану 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 71/12 и 79/15), примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину као и мониторинг емисија.

Еколошка дозвола-Рециклажно двориште

Back To Top