skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE O IZDATOJ EKOLOŠKOJ DOZVOLI-RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Opštinska uprava, Odsjek za stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Stanari obavještava zainteresovanu javnost da je doneseno rješenje, broj 05-2/1-370-14.2/18, od 10.09.2018. godine, kojim se izdaje ekološka dozvola opštini Stanari za postrojenje – reciklažno dvorište u Raškovcima, opština Stanari.

Opština Stanari dužna je da, tokom izgradnje, rada i prestanka rada postrojenja – reciklažnog dvorišta u Raškovcima, a u skladu sa dostavljenom dokumentacijom za izdavanje ekološke dozvole, sa sadržajem predviđenim po članu 85. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 71/12 i 79/15), primijeni mjere ublažavanja negativnih uticaja na životnu sredinu kao i monitoring emisija.

Ekološka dozvola-Reciklažno dvorište

Back To Top