skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE O POČETKU REALIZACIJE PROJEKTA „SOCIJALIZACIJA DJECE RS 2019“

U skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti („Službeni glasnik RS“,  broj: 114/17 i 122/18) JU Javni fond za dječiju zaštitu raspisao je Javni konkurs za izbor ustanova i organizacija za realizaciju Projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2019. godine“ (podrška ujednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psihofizički razvoj) i podnošenje zahtjeva roditelja/staratelja za ostvarivanje prava iz člana 34. Zakona o dječijoj zaštiti, učešćem djece-ciljnih kategorija u ovom Projektu.

Projekat će se realizovati na crnogorskoj obali, u Omladinskom hostelu „Užice“ u Bečićima, opština Budva.

Zainteresovane ustanove, organizacije, roditelji/staratelji, kao i vaspitači i sportski animatori, sve dodatne informacije o Projektu kao i prijavne obrasce mogu dobiti lično u Odjeljenju za opštu upravu opštine Stanari-Odsjek za poslove socijalne, porodične i dječije zaštite, internet stranici opštine Stanari: Projekti, kao i na internet stranici Fonda dječije zaštite www.jfdz.org. 

Konkurs je otvoren do 18.03.2019. godine.

Back To Top