skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE O PREGLEDU LEŽIŠTA TEHNIČKOG GRAĐEVINSKOG KAMENA „RUDINE“

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/17) i člana 4. stav (3) Pravilnika o postupku odobravanja eksploatacionog polja i načinu vođenja evidencije o odobrenim eksploatacionim poljima, načelnik izdaje

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se zainteresovana fizička i pravna lica da će se 19.09.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 9 časova i 30 minuta izvršiti pregled na ležištu tehničkog građevinskog kamena „Rudine“ od strane Ministarstva energetike i rudarstva, radi donošenja rješenja kojim se odobrava eksploataciono polje „Rudine“.

Back To Top