skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENOM DATUMU ZA ANKETIRANJE DOMAĆINSTAVA

Obavještavaju se građani sa područja opštine Stanari da će se produžiti datum anketiranja domaćinstava, do 23.10.2019. godine.

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini  će ankterirati uzorkom izabrana domaćinstva sa ciljem formiranja novog Okvira za izbor uzoraka.

Anketiranje domaćinstava će se realizovati i na području opštine Stanari, a vršiće ga anketari koji će imati akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Prikupljeni podaci o domaćinstvima biće povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe, u skladu sa Zakonom o statistici RS.

Back To Top