skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE O PROJEKTU BANJSKE REHABILITACIJE RVI I PPB ZA 2019. GODINU

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućuvanja ratnih vojnih invalida od prve do desete kategorije i članova porodica poginulih boraca u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

Ukupan broj korisnika određen za opštinu Stanari je pet korisnika.   

Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. 

Zahtjevi su dostupni u šalter sali Opštinske uprave, a predaja se može izvršiti kod službenika za prijem podnesaka, na pisarnicu.

Back To Top