skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/07),  члана 7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број: 4/15), и члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 5/17), Начелник општине Станари, донио је

 

О Д Л У К У

о радном времену у дане празника Републике

 

Члан 1.

 

            На дан републичког празника Дан побједе над фашизмом 9. маја 2020. године, у времену од 07,00 до 12,00 часова, могу да раде привредна друштва и предузетници који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Станари ради задовољења неопходних потребе грађана, као и апотеке.

      Члан 2.

 

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Душан Панић

 

 

Back To Top