skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODLUKA O RADNOM VREMENU

Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07),  člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj: 4/15), i člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 5/17), Načelnik opštine Stanari, donio je

 

O D L U K U

o radnom vremenu u dane praznika Republike

 

Član 1.

 

            Na dan republičkog praznika Dan pobjede nad fašizmom 9. maja 2020. godine, u vremenu od 07,00 do 12,00 časova, mogu da rade privredna društva i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari radi zadovoljenja neophodnih potrebe građana, kao i apoteke.

      Član 2.

 

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK OPŠTINE

Dušan Panić

 

 

Back To Top