skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 12. REDOVNA SJEDNICA SO STANARI

Danas je u sali SO Stanari održana 12. redovna sjednica SO Stanari sa početkom u 10 časova. Sjednici su prisustovali svi odbornici, a u okviru predloženog dnevnog reda razmatrano je o 19 tačaka, i to:

 1. Aktuelni čas,
 2. Izvod iz Zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine,
 3. Prijedlog kapitalnih ulaganja opštine Stanari za period 2018-2020. godina,
 4. Prijedlog Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti,
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Foruma za bezbjednost građana opštine Stanari,
 6. Prijedlog Odluke o izradi Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta plana radi praćenja izrade Regulacionog plana za prostor urbanog područja centra Stanara,
 8. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2017. godini na području opštine Stanari,
 9. Zaključak o davanju saglasnosti,
 10. Prijedlog Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu,
 11. Prijedlog Plana utroška sredstava po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2018. godini,
 12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima,
 13. Prijedlog Pravilnika o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Stanari,
 14. Prijedlog Pravilnika za dodjelu jednokratne novčane pomoći iz budžeta Opštine, namijenjene socijalno ugroženim građanima,
 15. Izvještaj o radu Skupštine opštine Stanaru za 2017. godinu,
 16. Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Stanari za period 01.01-31.12.2017. godine.
 17. Informacija o stanju predmeta koji se vode u ovom Pravobranilaštvu za vremenski period od 01.01-31.12.2017. godine, gdje se kao tužena, odnosno tužilac pojavljuje opština Stanari,
 18. Informacija o stanju bezbjednosti na području Policijske stanice Stanari za period 1.1.2017-31.12.2017. godine,
 19. Prijedlog autentičnog tumačenja Odluke o izradi Regulacionog plana za prostor urbanog područja centra Stanara.

U toku rasprave, predlagač je povukao dvije tačke, i to prijedlog Plana kapitalnih ulaganja opštine Stanari za period 2018-2020. godina i prijedlog Pravilnika za dodjelu jednokratne novčane pomoći iz budžeta Opštine, namijenjene socijalno ugroženim građanima.

Nakon jednoglasnog usvajanja Izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice, odbornici su usvojili Odluku o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, u formi nacrta, koja će se uputiti na javnu raspravu, radi pribavljanja prijedloga, primjedbi i sugestija. Odbrnici su jednoglasno usvojili i Odluku o osnivanju Foruma za bezbjednost građana opštine Stanari, koji se osniva radi zajedničkog djelovanja predstavnika lokalne zajednice, državnih institucija i javnih ustanova i nevladinih organizacija na prevenciji i suzbijanju kriminaliteta i drugih oblika asocijalnog ponašanja, kao i Odluku o izradi Regulacionog plana PZ „Termoelektrana“ u kome su definisane smjernice izrade, vremenski period za koji se Plan donosi, kao i obuhvat Plana. U okviru predloženog Dnevnog reda, usvojena je i Odluka o imenvanju Savjeta plana za praćenje izrade Regulacionog plana za prostor urbanog područja centra Stanara. Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora, u 2017. godini, na području opštine Stanari, utvrđuje se u iznosu  od 678,00 KM i služiće kao osnovica u  2018. godini za izračunavanje visine rente, što je regulisano usvojenom Odlukom o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2017. godini na području opštine Stanari.

 

Na današnjoj sjednici usvojen je i Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu, kojim se propisuju uslovi za raspodjelu sredstava za poljoprivredu, u iznosu 105.000,00 KM, predviđenih budžetom opštine Stanari, koje moraju da ispunjavaju poljoprivredna gazdinstva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje i pomoći u poljoprivredi. Programom raspodjele sredstava u poljoprivredi se, takođe, za svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje definiše dokumentacija koja se prilaže, minimalni uslovi potrebni da se ostvare podsticajna sredstva, iznos podsticajnih sredstava, kao i eventualne specifičnosti, vezane za proces odobravanja podsticajnih sredstava.

Usvojenim Planom utroška sredstava po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2018. godini utvrdio se iznos i način utroška finansijskih sredstava ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata u 2018. godini sa područja opštine Stanari, prema članu 89. Zakona o šumama. Odbornici su, takođe, jednoglasno usvojili i Pravilnik o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Stanari.

Svoj godišnji izvještaj Skupštini je podnio Odbor za žalbe, a razmatrana je Informacija o stanju predmeta koji se vode u Pravobranilaštvu za vremenski period od 01.01-31.12.2017. godine, gdje se kao tužena, odnosno tužilac pojavljuje opština Stanari, kao i Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Stanari Policijske stanice Stanari za period 1.1.2017-31.12.2017. godine. U okviru održavanja sjednice podnesen je i godišnji izvještaj o radu Skupštine opštine Stanari za 2017. godinu kojim je obuhvaćeno i izvršenje Programa rada Skupštine opštine Stanari za  2017. godinu. Izvještaji i informacije, usvojene su jednoglasno.

Back To Top