skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 13. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

У сали Скупштине општине Станари данас је одржана 13. редовна сједница, са почетком у 10 часова. Сједници су присуствовали предсједник Скупштине, господин Остоја Стевановић, потпредсједник, господин Саша Дјукић, секретар, Дијана Смиљанић Ђекић, одборници, те начелник општине, замјеник начелника, начелници одјељења, посланик у НСРС, Горан Јеринић, представник OSCE-a, Синиша Петровић, директори јавних установа и предузећа, предсједници удружења и организација, те представници медјских кућа.

Предсједавајући, након што је поздравио све присутне, предложио је сљедећи

Д н е в н и  р е д:

 1. Актуелни час,
 2. Разматрање извода из Записника са 12. редовне сједнице Скупштине,
 3. Разматрање Извјештаја о раду начелника општине и раду Општинске управе Станари у 2017. години,
 4. Разматрање приједлога Плана капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. година,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета плана ради праћења израде Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима,
 6. Разматрање приједлога Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Општине, намијењене социјално угроженим грађанима,
 7. Разматрање Извјештаја о реализацији Програма заједничке комунале потрошње за 2017. годину,
 8. Разматрање приједлога Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину,
 9. Разматрање Извјештаја о раду ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари за 2017. годину,
 10. Разматрање Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља Станари за 2017. годину,
 11. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Спортско-туристичка организација општине Станари за 2017. годину,
 12. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу Станари за 2017. годину,
 13. Разматрање Извјештаја о раду Црвеног крста општине Станари за 2017. годину,
 14. Кадровска питања.

Након усвајања Извода из записника са претходне сједнице, одборници су имали прилику да разматрају Извјештај о раду начелника општине и раду Општинске управе Станари у 2017. години који су једногласно усвојили. Такође, одборници су усвојили и План капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. година, који представља инструмент инплементације Интегрисане стратегије развоја општине Станари за период 2018-2027. година и обухвата реализацију укупно 19.490.000 КМ инвестиција у циљу остваривања секторских и стратешких циљева. У Плану акценат је, прије свега, на побољшању и изградњи инфраструктуре, побољшању привредног амбијента, побољшању друштвеног станадарда и заштити и одржавању животне средине.

У Савјет плана ради праћења израде Регулационог плана ПЗ „Термоелектрана“ у Драгаловцима, након усвајања од стране СО Станари, именовани су:

 • Горан Јеринић – дипл. инж. руд, из реда привредника,
 • Горан Николић – дипл. инж. грађ, ЕФТ,
 • Александар Цвијановић – дипл. инж. арх, из реда стручњака,
 • Дражен Ковачевић – дипл. инж. арх, из реда стручњака,
 • Дијана Смиљанић Ђекић – дипл. прав, из Oпштинске управе.

На данашњем засједању, одборници су усвојили и Извјештај о реализацији Програма заједничке комунале потрошње за 2017. годину, као и Програм заједничке комунале потрошње за 2018. годину, у коме су дефинисане дјелатности заједничке комуналне потрошње, утврђене Законом о комуналним дјелатностима.

Усвојен је Правилник за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Општине, намијењене социјално угроженим грађанима, којим се утврђују услови, начин и поступак за додјелу једнократне новчане помоћи или помоћи у натури социјално угроженим грађанима са пребивалиштем на подручју општине Станари, као и начин обезбјеђивања средстава за остваривање тог права.

Свој годишњи извјештај Скупштини су поднијела јавна предузећа и установе чији је оснивач општина Станари, и то: ЈКП „Екосфера“, ЈЗУ Дом здравља, ЈУ Центар за културу, ЈУ Спортско-туристичка организација, као и Општинска организација Црвеног крста Станари.

Под тачком Кадровска питања, разматрано је именовање секретара Скупштине општине Станари, те је, у складу са одлукама СО Станари вршиоца дужности секретара СО разријешена Дијана Смиљанић Ђекић, а иста је именована на мјесто секретара СО Станари.

Back To Top