skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 13. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

U sali Skupštine opštine Stanari danas je održana 13. redovna sjednica, sa početkom u 10 časova. Sjednici su prisustvovali predsjednik Skupštine, gospodin Ostoja Stevanović, potpredsjednik, gospodin Saša Djukić, sekretar, Dijana Smiljanić Đekić, odbornici, te načelnik opštine, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, poslanik u NSRS, Goran Jerinić, predstavnik OSCE-a, Siniša Petrović, direktori javnih ustanova i preduzeća, predsjednici udruženja i organizacija, te predstavnici medjskih kuća.

Predsjedavajući, nakon što je pozdravio sve prisutne, predložio je sljedeći

D n e v n i  r e d:

 1. Aktuelni čas,
 2. Razmatranje izvoda iz Zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine,
 3. Razmatranje Izvještaja o radu načelnika opštine i radu Opštinske uprave Stanari u 2017. godini,
 4. Razmatranje prijedloga Plana kapitalnih ulaganja opštine Stanari za period 2018-2020. godina,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta plana radi praćenja izrade Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima,
 6. Razmatranje prijedloga Pravilnika za dodjelu jednokratne novčane pomoći iz budžeta Opštine, namijenjene socijalno ugroženim građanima,
 7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa zajedničke komunale potrošnje za 2017. godinu,
 8. Razmatranje prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu,
 9. Razmatranje Izvještaja o radu JKP „Ekosfera“ d.o.o. Stanari za 2017. godinu,
 10. Razmatranje Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Stanari za 2017. godinu,
 11. Razmatranje Izvještaja o radu JU Sportsko-turistička organizacija opštine Stanari za 2017. godinu,
 12. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za kulturu Stanari za 2017. godinu,
 13. Razmatranje Izvještaja o radu Crvenog krsta opštine Stanari za 2017. godinu,
 14. Kadrovska pitanja.

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice, odbornici su imali priliku da razmatraju Izvještaj o radu načelnika opštine i radu Opštinske uprave Stanari u 2017. godini koji su jednoglasno usvojili. Takođe, odbornici su usvojili i Plan kapitalnih ulaganja opštine Stanari za period 2018-2020. godina, koji predstavlja instrument inplementacije Integrisane strategije razvoja opštine Stanari za period 2018-2027. godina i obuhvata realizaciju ukupno 19.490.000 KM investicija u cilju ostvarivanja sektorskih i strateških ciljeva. U Planu akcenat je, prije svega, na poboljšanju i izgradnji infrastrukture, poboljšanju privrednog ambijenta, poboljšanju društvenog stanadarda i zaštiti i održavanju životne sredine.

U Savjet plana radi praćenja izrade Regulacionog plana PZ „Termoelektrana“ u Dragalovcima, nakon usvajanja od strane SO Stanari, imenovani su:

 • Goran Jerinić – dipl. inž. rud, iz reda privrednika,
 • Goran Nikolić – dipl. inž. građ, EFT,
 • Aleksandar Cvijanović – dipl. inž. arh, iz reda stručnjaka,
 • Dražen Kovačević – dipl. inž. arh, iz reda stručnjaka,
 • Dijana Smiljanić Đekić – dipl. prav, iz Opštinske uprave.

Na današnjem zasjedanju, odbornici su usvojili i Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunale potrošnje za 2017. godinu, kao i Program zajedničke komunale potrošnje za 2018. godinu, u kome su definisane djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, utvrđene Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Usvojen je Pravilnik za dodjelu jednokratne novčane pomoći iz budžeta Opštine, namijenjene socijalno ugroženim građanima, kojim se utvrđuju uslovi, način i postupak za dodjelu jednokratne novčane pomoći ili pomoći u naturi socijalno ugroženim građanima sa prebivalištem na području opštine Stanari, kao i način obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje tog prava.

Svoj godišnji izvještaj Skupštini su podnijela javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Stanari, i to: JKP „Ekosfera“, JZU Dom zdravlja, JU Centar za kulturu, JU Sportsko-turistička organizacija, kao i Opštinska organizacija Crvenog krsta Stanari.

Pod tačkom Kadrovska pitanja, razmatrano je imenovanje sekretara Skupštine opštine Stanari, te je, u skladu sa odlukama SO Stanari vršioca dužnosti sekretara SO razriješena Dijana Smiljanić Đekić, a ista je imenovana na mjesto sekretara SO Stanari.

Back To Top