skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 17. SJEDNICA KOLEGIJUMA SO STANARI

Kolegijum Skupštine opštine Stanari održao je danas 17. redovnu sjednicu. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine opštine, gospodin Ostoja Stevanović, a sjednici su prisustvovali potpredsjednik SO Stanari, Boško Prelić, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a, Damir Kerić, predsjednik Kluba odbornika SDS-a, Željko Bajić, odbornik SP-a, Boris Šljivić i sekretar SO Stanari.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, Kolegijum je utvrdio termin održavanja 17. redovne sjednice SO Stanari, a to je 13.12.2018. godine, sa početkom u 10 časova, u sali Skupštine opštine. Za dnevni red 17. redovne sjednice SO Stanari, predloženo je 11 tačaka, i to:

 1. Aktuelni čas,
 2. Izvod iz Zapisnika sa 16. redovne sjednice Skupštine opštine Stanari,
 3. Razmatranje Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana budžeta za 2018. godinu-Rebalans budžeta za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Stanari u 2019. godini,
 5. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Stanari po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2019. godini,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade izmjene i dopune Regulacionog plana eksploatacionih polja Rudnika „Stanari“,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Regulacionog plana za prostor urbanog područja centra Stanara,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju u podzakup poslovnog prostora u novoj upravnoj zgradi,
 11. Razmatranje prijedloga Pravilnika o subvencijama za zapošljavanje.

Dnevni red

17. redovna sjednica SO

Back To Top