skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 20. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

Скупштина општине Станари одржала је 20. редовну сједницу са почетком у 10:00 часова, на којој су одборници имали прилику да разматрају 20. тачака Дневног реда, и то:

 1. Актуелни час
 2. Разматрање Извода из Записника са 19. редовне сједнице Скупштине
 3. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета општине Станари за 2018. годину
 4. Разматрање Извјештаја о утрошку средстава невладиних организација за 2018. годину
 5. Разматрање Извјештаја о раду начелника oпштине и раду Општинске управе Станари у 2018. години
 6. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима
 7. Разматрање приједлога Одлуке о измјени Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари
 8. Разматрање приједлога Одлуке о висини боравишне таксе на подручју општине Станари
 9. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о административним таксама
 10. Разматрање приједлога Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину
 11. Разматрање приједлога Програма подстицаја пољопривредне производње за 2019. годину
 12. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Спортско-туристичка организација општине Станари за 2018. годину
 13. Разматрање Информације о стању безбједности на подручју Полицијске станице Станари за период јануар-децембар 2018. године
 14. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју за период 01.01-31.12.2018. године
 15. Разматрање Извјештаја о раду ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари за 2018. годину
 16. Разматрање Извјештаја о раду (са финансијским извјештајем) ЈЗУ Дом здравља Станари за 2018. годину
 17. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу општине Станари за 2018. годину
 18. Разматрање Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Oпштинске организације Црвеног крста Станари за 2018. годину
 19. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине Станари за период 01.01-31.12.2018. години
 20. Разматрање приједлога за успоставу сарадње са општином Топола.

Након једногласног усвајања Дневног реда, те Извода из Записника са претходне сједнице, одборници су закључцима усвојили Извјештај о извршењу Буџета општине Станари за 2018. годину, Извјештај о утрошку средстава невладиних организација за 2018. годину, као и Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе Станари у 2018. години. У склопу разматрања Извјештаја о раду начелника општине и Општинске управе Станари у 2018. години одборници су усвојили и Закључак којим предлажу начелнику да за сљедећу сједницу припреми Одлуку о кредитном задужењу, с обзиром на планиране капиталне инвестиције у наредном периоду.

Једногласно је усвојена и Одлука о усвајању Регулационог плана ПЗ „Термоелектрана“ у Драгаловцима. Након уводних излагања носиоца израде Плана, фирме „Атриј“ д.о.о. Добој, назначено је да се увид у аналогну верзију утврђеног приједлога Плана може извршити сваким радним даном у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.

Разматрана је и усвојена Одлука о висини боравишне таксе коју плаћају домаћи и страни држављани, који изван свог пребивалишта користе услуге ноћења у смјештајним објектима на подручју општине Станари у којима се обавља угоститељска, односно туристичка дјелатност. Наведеном Одлуком су дефинисане висине боравишне таксе (дневне и паушалне), обвезници плаћања, лица која су ослобођена плаћања таксе, те начин утрошка средстава прикупљених наплатом боравишне таксе. Осим Одлуке о боравишним таксама одборници су једногласно усвојили и Одлуку о измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама којом су се измијенили одређени тарифни бројеви. На тај начин општинске административне таксе ускладиле су се са Законом о административним таксама Републике Српске.

Одборници су усвојили и два програма, а то је Програм заједничке комуналне потрошње за 2019. годину и Програм подстиаја пољопривредне производње за 2019. годину. Наведеним програмима дефинисане су комуналне дјелатности посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања. Такође, дефинисани су услови за расподјелу средстава за пољопривреду, у износу 88.000,00 КМ, предвиђених буџетом општине Станари, које морају да испуњавају пољопривреднa газдинства за остваривање права на новчане подстицаје и помоћи у пољопривреди.

Поред извјештаја о раду Правобранилаштва РС-сједиште замјеника Добој и Информације о стању безбједности на подручју ПС Станари у 2018. години,  усвојени су и извјештаји јавних установа и предузећа, као и невладиних организација: ЈУ Спортско-туристичка орагнизација, ЈУ Центар за културу, ЈКП „Екосфера“ Станари, ЈЗУ Дом здравља и ОО Црвени крст Станари за 2018. годину.

На приједлог начелника општине донесена је Одлука о успостави сарадње са општином Топола (Република Србија) са циљем широке сарадње на свим пољима, а посебно подстицања привредних активности, те развоја идентитетских питања у односу на културу, историју и обичаје српског народа.

Back To Top