skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 20. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Skupština opštine Stanari održala je 20. redovnu sjednicu sa početkom u 10:00 časova, na kojoj su odbornici imali priliku da razmatraju 20. tačaka Dnevnog reda, i to:

 1. Aktuelni čas
 2. Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa 19. redovne sjednice Skupštine
 3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Stanari za 2018. godinu
 4. Razmatranje Izvještaja o utrošku sredstava nevladinih organizacija za 2018. godinu
 5. Razmatranje Izvještaja o radu načelnika opštine i radu Opštinske uprave Stanari u 2018. godini
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu na području opštine Stanari
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o visini boravišne takse na području opštine Stanari
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o administrativnim taksama
 10. Razmatranje prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu
 11. Razmatranje prijedloga Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu
 12. Razmatranje Izvještaja o radu JU Sportsko-turistička organizacija opštine Stanari za 2018. godinu
 13. Razmatranje Informacije o stanju bezbjednosti na području Policijske stanice Stanari za period januar-decembar 2018. godine
 14. Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Doboju za period 01.01-31.12.2018. godine
 15. Razmatranje Izvještaja o radu JKP „Ekosfera“ d.o.o. Stanari za 2018. godinu
 16. Razmatranje Izvještaja o radu (sa finansijskim izvještajem) JZU Dom zdravlja Stanari za 2018. godinu
 17. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za kulturu opštine Stanari za 2018. godinu
 18. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Opštinske organizacije Crvenog krsta Stanari za 2018. godinu
 19. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za žalbe opštine Stanari za period 01.01-31.12.2018. godini
 20. Razmatranje prijedloga za uspostavu saradnje sa opštinom Topola.

Nakon jednoglasnog usvajanja Dnevnog reda, te Izvoda iz Zapisnika sa prethodne sjednice, odbornici su zaključcima usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Stanari za 2018. godinu, Izvještaj o utrošku sredstava nevladinih organizacija za 2018. godinu, kao i Izvještaj o radu načelnika opštine i Opštinske uprave Stanari u 2018. godini. U sklopu razmatranja Izvještaja o radu načelnika opštine i Opštinske uprave Stanari u 2018. godini odbornici su usvojili i Zaključak kojim predlažu načelniku da za sljedeću sjednicu pripremi Odluku o kreditnom zaduženju, s obzirom na planirane kapitalne investicije u narednom periodu.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o usvajanju Regulacionog plana PZ „Termoelektrana“ u Dragalovcima. Nakon uvodnih izlaganja nosioca izrade Plana, firme „Atrij“ d.o.o. Doboj, naznačeno je da se uvid u analognu verziju utvrđenog prijedloga Plana može izvršiti svakim radnim danom u Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.

Razmatrana je i usvojena Odluka o visini boravišne takse koju plaćaju domaći i strani državljani, koji izvan svog prebivališta koriste usluge noćenja u smještajnim objektima na području opštine Stanari u kojima se obavlja ugostiteljska, odnosno turistička djelatnost. Navedenom Odlukom su definisane visine boravišne takse (dnevne i paušalne), obveznici plaćanja, lica koja su oslobođena plaćanja takse, te način utroška sredstava prikupljenih naplatom boravišne takse. Osim Odluke o boravišnim taksama odbornici su jednoglasno usvojili i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama kojom su se izmijenili određeni tarifni brojevi. Na taj način opštinske administrativne takse uskladile su se sa Zakonom o administrativnim taksama Republike Srpske.

Odbornici su usvojili i dva programa, a to je Program zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu i Program podstiaja poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu. Navedenim programima definisane su komunalne djelatnosti posebnog javnog interesa i način obezbjeđivanja posebnog javnog interesa, organizacija obavljanja komunalnih djelatnosti i način njihovog finansiranja. Takođe, definisani su uslovi za raspodjelu sredstava za poljoprivredu, u iznosu 88.000,00 KM, predviđenih budžetom opštine Stanari, koje moraju da ispunjavaju poljoprivredna gazdinstva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje i pomoći u poljoprivredi.

Pored izvještaja o radu Pravobranilaštva RS-sjedište zamjenika Doboj i Informacije o stanju bezbjednosti na području PS Stanari u 2018. godini,  usvojeni su i izvještaji javnih ustanova i preduzeća, kao i nevladinih organizacija: JU Sportsko-turistička oragnizacija, JU Centar za kulturu, JKP „Ekosfera“ Stanari, JZU Dom zdravlja i OO Crveni krst Stanari za 2018. godinu.

Na prijedlog načelnika opštine donesena je Odluka o uspostavi saradnje sa opštinom Topola (Republika Srbija) sa ciljem široke saradnje na svim poljima, a posebno podsticanja privrednih aktivnosti, te razvoja identitetskih pitanja u odnosu na kulturu, istoriju i običaje srpskog naroda.

Back To Top