skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 23. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Skupština opštine Stanari danas je održala 23. redovnu sjednicu sa početkom u 10:00 časova. Za današnje zasijedanje pripremljeno je 8 tačaka Dnevnog reda:

  1. Aktuelni čas,
  2. Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa 22. redovne sjednice Skupštine,
  3. Razmatranje prijedloga Odluke nagradama i priznanju,
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Stanari,
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana eksploatacionih polja „EFT – Rudnika i Termoelektrane Stanari“,
  6. Razmatranje prijedloga Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija,
  7. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Stanari i radu stalnih radnih tijela za prvih 6 mjeseci 2019. godine,
  8. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Odbora za žalbe opštine Stanari.

Nakon što je jednoglasno usvojen Izvod iz Zapisnika sa prethodne sjednice, odbornici su usvojili i Odluku o nagradama i priznanju. Ove godine, povodom obilježavanja Dana opštine Stanari biće dodijeljene pohvale sa novčanom nagradom od 500 KM, kao i novčane nagrade u vrijednosti 300 KM. Pohvale sa novčanom nagradom od 500 KM biće dodijeljene Udruženju za pomoć djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju „Anđeo“ Stanari i studentima Ivani Stevanović i Eleni Pekeljević, dok će novčane nagrade u vrijednosti 300 KM biti dodijeljene sportistima Ognjenu Bajiću i Suzanu Bojinoviću.

Skupština opštine danas je jednoglasno usvojila i Odluku o osnivanju JU Centar za socijalni rad Stanari kojom su definisani naziv osnivača, naziv i sjedište ustanove, djelatnost ustanove, sredstva za osnivanje i početak rada ustanove, prava i obaveze osnivača u pogledu obavljanja djelatnosti, kao i organi javne ustanove. Centar za socijalni rad Stanari osniva se kao ustanova socijalne zaštite sa javnim ovlaštenjima u oblasti socijalne i dječije zaštite, porodične zaštite i starateljstva, izvršenja vaspitnih mjera i mjera zaštitnog nadzora, te ustanova za obavljanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada i drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima.

Na današnjoj sjednici odbornici su imali priliku da razmatraju i Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana eksploatacionih polja „EFT – Rudnika i Termoelektrane Stanari“ koja je jednoglasno usvojena. Jednoglasno je usvojen i Pravilnik o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija kojim se utvrđuju uslovi i način dodjeljivanja studentskih stipendija studentima prvog i drugog ciklusa studija, kao i učenicima srednjih škola.

Odbornici su jednoglasno usvojili i Izvještaj o izvršenju Programa rada SO Stanari i radu stalnih radnih tijela za prvih 6 mjeseci 2019. godine, kao i Rješenje o razrješenju 2 člana Odbora za žalbe.

Back To Top