skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA DRUGA SJEDNICA FORUMA ZA BEZBJEDNOST GRAĐANA

U prostorijama Opštinske uprave održana je druga sjednica Foruma za bezbjednost građana na području opštine Stanari. Nakon razmatranja predloženog Dnevnog reda, članovi Foruma usvojili su Poslovnik o radu kojim se regulišu pitanja načina rada Foruma, način sazivanja sjednice, izbor predsjedavajućeg, izbor članova, način odlučivanja, javnost rada, vođenje zapisnika, kao i administrativno-tehnički poslovi.

Takođe, članovi Foruma su jednoglasno usvojili prijedlog da se za zamjenika predsjednika imenuje Nebojša Tešić, komandir Policijske stananice Stanari. Tešić je upoznao članove Foruma sa stanjem bezbjednosti za 2018. godinu i prva tri mjeseca 2019. godine, navodeći da je stanje u navedenom periodu bilo zadovoljavajuće, te da je Policijska stanica Stanari u proteklom periodu imala odličnu saradnju sa Opštinskom upravom Stanari, kao i sa svim javnim ustanovama i preduzećima na području naše lokalne zajednice.

Back To Top