skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA NA NACRT REGULACIONOG PLANA PZ „TERMOELEKTRANA“

U sali Skupštine opštine Stanari održana je javna rasprava na Nacrt Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima. U toku javne rasprave prisutni su diskutovali o primjedbama i mišljenjima koja su pristigla na Nacrt Plana, u periodu od 19.11.2018. godine do 18.12.2018. godine, koliko je trajao javni uvid u predloženi Nacrt. Takođe, donesen je zaključak da se Nacrt Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima upućuje nosiocu izrade na formiranje Prijedloga Plana.

Nosilac pripreme, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, bilo je dužno da organizuje javnu raspravu, te je, u skladu sa propisima, javnost bila obaviještena putem sredstava javnog informisanja. Pored nosioca pripreme i opštinskog rukovodstva, javnoj raspravi prisustvovali su članovi Savjeta plana za praćenje izrade Regulacionog plana PZ „Termoelektrana“ Dragalovci, predstavnici nosioca izrade Plana- „Atrij“ d.o.o. Doboj, predstavnici pravnih lica i institucija, kao i zainteresovani građani.

Back To Top