skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ДО ПЕТКА РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ БЕЗ ПЛАЋАЊА ДОДАТНЕ НАКНАДЕ

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске подсјећа да 18. јануара 2019. године истиче рок до ког је потребно да власници или инвеститори бесправно саграђених објеката поднесу захтјев за легализацију, како осим накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте не би плаћали и накнаду за легализацију, у складу са Законом о легализацији бесправно изграђених објеката.

Позивајући власнике/инвеститоре бесправно саграђених објеката да искористе преостало вријеме за подношење захтјева за легализацију, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Сребренка Голић подсјетила је да Законом о легализацији бесправно изграђених објеката право на подношење захтјева за легализацију није ограничено роком, али да Закон прописује рок до кога се не плаћа додатно накнада за легализацију, а то је 6 мјесеци од ступања на снагу Закона, односно  до 18. јануара 2019. године. Упозорила је да сви инвеститори бесправних објеката,  који након тог датума поднесу захтјев за легализацију, осим накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, плаћају и накнаду за легализацију без обзира о ком објекту је ријеч.

Уколико се ради о објектима за које се, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу обрачунава накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента, у том случају накнада за легализацију износи 20% од њиховог обрачунатог износа. Уколико се, пак, ради о објектима за које се поменуте накнаде не обрачунавају (било да се ради о објектима комуналне и јавне инфраструктуре, било да се ради о објектима у ванурбаном подручју) накнада за легализацију износи 2% од предрачунске вриједности тог објекта, а рачуна се на основу предмјера и предрачуна свих радова из главног пројекта.

Више информација на: http://www.vladars.net/

Back To Top