skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA PREZENTACIJA NA TEMU „PROCJENA MOGUĆNOSTI ZA POJAVU KORUPCIJE U OBLASTI FINANSIRANJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NA LOKALNOM NIVOU“

Siniša Petrović, predstavnik Organizacije za evropsku bezbjednost za saradnju (OSCE) održao je prezentaciju procjene mogućnosti za pojavu korupcije u oblasti finansiranja organizacija civilnog društva na lokalnom nivou.

U toku prezentacije Petrović je prisutne upoznao sa pojmom korupcije, metodama procjene, ciljevima izrade Izvještaja procjene mogućnosti za pojavu korupcije u oblasti finansiranja organizacija civilnog društva na lokalnom nivou, kao i sa određenim preporukama za rad na otklanjanju uzroka pojave korupcije. Cilj prezentovanog Izvještaja je pomoć jedinicama lokalne samouprave u smanjenju mogućnosti za pojavu korupcije u oblasti pružanja podrške organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou.

U toku prezentacije Izvještaja definisani su određeni zaključci, kao i preporuke za jedinice lokalne samouprave. Kao zaključak definisano je da postoji potreba za sveobuhvatnim promjenama u načinu na koji jedinice lokalne samouprave pružaju podršku organizacijama civilnog društva u cijeloj BiH.

Pored predstavnika Opštinske uprave, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici organizacija i udruženja koji djeluju na području opštine Stanari, a koji su dikretno vezani za prezentovanje navedenog Izvještaja.

Back To Top