skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА СТРУЧНА РАСПРАВА НА ПРЕДНАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПЗ „ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, као носилац припреме Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима, одржало је стручну расправу на којој се разматрао преднацрт Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима. Стручна расправа је одржана у сарадњи са представницима телекомуникационих, електро и јавних предузећа, Министарства унутрашњих послова, Републичког хидрометеоролошког завода, Фонда за заштиту животне средине, ЕФТ – Рудника и Термоелектране Станари, Жељезница РС, као и ЈП „Путеви РС“.

Након представљања преднацрта Регулационог плана ПЗ „Термоелектрана“ Драгаловци, Савјет плана прихватио је предложени преднацрт те је исти упутио у даљу процедуру.

Регулационим планом Пословне зоне „Термоелектрана“ Драгаловци обухваћена је површина од 33 286 м2, а сам обухват Регулационог плана одређен је као подручје производно-пословних зона. Пословна зона „Термоелектрана“ смјештена је поред регионалних путева Прњавор-Јелах и Прњавор-Добој, као и пружног правца Добој-Бања Лука.

Back To Top