skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA STRUČNA RASPRAVA NA PREDNACRT REGULACIONOG PLANA PZ „TERMOELEKTRANA“

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, kao nosilac pripreme Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima, održalo je stručnu raspravu na kojoj se razmatrao prednacrt Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima. Stručna rasprava je održana u saradnji sa predstavnicima telekomunikacionih, elektro i javnih preduzeća, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Fonda za zaštitu životne sredine, EFT – Rudnika i Termoelektrane Stanari, Željeznica RS, kao i JP „Putevi RS“.

Nakon predstavljanja prednacrta Regulacionog plana PZ „Termoelektrana“ Dragalovci, Savjet plana prihvatio je predloženi prednacrt te je isti uputio u dalju proceduru.

Regulacionim planom Poslovne zone „Termoelektrana“ Dragalovci obuhvaćena je površina od 33 286 m2, a sam obuhvat Regulacionog plana određen je kao područje proizvodno-poslovnih zona. Poslovna zona „Termoelektrana“ smještena je pored regionalnih puteva Prnjavor-Jelah i Prnjavor-Doboj, kao i pružnog pravca Doboj-Banja Luka.

Back To Top