skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОГЛАС

 

О Г Л А С

о излагању нацрта Регулационог плана експлоатационих поља “ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ на јавни увид

 

Обавјештава се јавност да се нацрт Регулацоног плана експлоатационих поља “ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ излаже на јавни увид.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у нацрт предметног плана.

Јавни увид ће трајати 30 дана и то у временском периоду од 10.02.2021. до 11.03.2021. године.

Мјесто излагања нацрта плана и одржавања јавног увида су просторије носиоца припреме – Општинска управа општине Станари, Станари бб, 74208 Станари и просторије носиоца израде документа – Урбис центар д.о.о Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 101а, 78 000 Бања Лука, гдје ће сваког радног дана у периоду од 7 до 15 часова заинтересована лица моћи добити појашњења предложених планских рјешења од стране представника носиоца израде и носиоца припреме плана.

Све примједбе, приједлоге и мишљења на нацрт плана заинтересована лица могу да упишу у свеску са нумерисаним странама која ће се налазити у просторијама одржавања јавног увида, или да доставе у писаној форми Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналане послове и екологију општине Станари, Станари бб, 74208 Станари, закључно са даном 11.03.2021. године.

 

Back To Top