skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OGLAS

 

O G L A S

o izlaganju nacrta Regulacionog plana eksploatacionih polja “EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari“ na javni uvid

 

Obavještava se javnost da se nacrt Regulaconog plana eksploatacionih polja “EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari“ izlaže na javni uvid.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u nacrt predmetnog plana.

Javni uvid će trajati 30 dana i to u vremenskom periodu od 10.02.2021. do 11.03.2021. godine.

Mjesto izlaganja nacrta plana i održavanja javnog uvida su prostorije nosioca pripreme – Opštinska uprava opštine Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari i prostorije nosioca izrade dokumenta – Urbis centar d.o.o Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 101a, 78 000 Banja Luka, gdje će svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova zainteresovana lica moći dobiti pojašnjenja predloženih planskih rješenja od strane predstavnika nosioca izrade i nosioca pripreme plana.

Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrt plana zainteresovana lica mogu da upišu u svesku sa numerisanim stranama koja će se nalaziti u prostorijama održavanja javnog uvida, ili da dostave u pisanoj formi Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalane poslove i ekologiju opštine Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, zaključno sa danom 11.03.2021. godine.

 

Back To Top