skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Odjeljenje za opštu upravu

  Načelnik odjeljenja

  Nenad Stevanović

  Datum rođenja: 29. 6. 1970. god.
  Mjesto stanovanja: Ostružnja Donja
  Zanimanje: master kriminalista


  Kratka biografija

  Osnovnu školu završio u Stanarima,
  Srednju Elektrotehničku školu završio u Doboju,
  Višu školu unutrašnjih poslova,
  Visoku školu unutrašnjih poslova – 180 ECTS,
  Visoku školu unutrašnjih poslova – 240 ECTS bodova završio u Banjoj Luci,
  Master akademske studije drugog stepena završio na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu – 300 ECTS bodova.
  Raspolaže zadovoljavajućim znanjem engleskog jezika i rada na računaru.
  U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske efektivno radio 28 godina.
  Učesnik rata – borac prve kategorije – član porodice poginulog borca.
  Oženjen, otac jednog djeteta.

  Nadležnosti

  Odjeljenje za opštu upravu donosi upravna rješenja u prvom stepenu iz svoje nadležnosti i obavlja sve druge administrativne poslove, u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju.

  Ovo Odjeljenje prima zahtjeve fizičkih i pravnih lica, udruženja građana, mjesnih zajednica i drugih stranaka, na zahtjevu određuje broj i upisuje datum prijema, upozorava podnosioce zahtjeva o dokazima koji se uz zahtjev prilažu i tako kompletiran predmet dostavlja nadležnom odjeljenju na rješavanje; prati rokove u kojima se zahtjevi moraju riješiti i na to upozorava načelnike odjeljenja; prima riješene predmete od odjeljenja i postupa po uputstvu o dostavljanju akta, prati predmete u roku i na vrijeme ih vraća nadležnom odjeljenjy; riješene predmete odlaže u arhivu.

  Kontakt podaci

  Kontakt telefoni: 053/201-810
  Faks: 053/290-966
  El. pošta: opstauprava@opstinastanari.com

  U ovom Odjeljenju se vode sve vrste matičnih knjiga i knjiga državljana, obavljaju administrativni i stručni poslovi za mjesne zajednice, izdaju uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija, obavljaju svi poslovi opštinske arhive, vrše ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, obavljaju poslovi normativne djelatnosti Opštinske uprave, organizuje pravna pomoć za građane i pravna lica. U ovom Odjeljenju se organizuju i vode svi poslovi boračko-invalidske zaštite, socijalne, porodične i dječije zaštite, poslovi civilne zaštite i zaštite od požara,

  kao i poslovi održavanja informacionog sistema u funkcionalnom stanju, prate i usavršavaju programska rješenja, pruža pomoć i vrši obuka zaposlenih u Opštinskoj upravi, obavljaju poslovi ekonomata Opštinske uprave i, s tim u vezi, vrši nabavka potrošnog materijala i opreme za potrebe Opštinske uprave, organizuje rad voznog parka, organizuju poslovi održavanja instalacija i opreme i obavljaju drugi zajednički poslovi, vezani za Opštinsku upravu i zgradu opštine.

  Odsjeci - podorganizacione jedinice

  U okviru ove organizacione jedinice, organizuju  se sljedeći odsjeci:

  Odsjek za opštu upravu i zajedničke poslove

  Odsjek Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica

  Back To Top