skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Odjeljenje za opštu upravu

Načelnik odjeljenja

Danijela Gavrić

Datum rođenja: 12.11.1978.
Mjesto stanovanja: Doboj
Zanimanje: magistar ekologije i okolinskog upravljanja

Kratka biografija

Studirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci i stekla zvanje diplomirani geograf-turizmolog, a 2015. godine na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku stekla zvanje magistar ekologije. Radila kao rukovodilac zaštite puteva u a.d. “ŽGP“ Doboj, te kao nastavnik geografije i demokratije i ljudskih prava u JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Doboj, OŠ „Đura Jakšić“ Podnovlje, OŠ „19. april“ Derventa i JU Ugostiteljsko-trgovinskoj školi Doboj. Godine 2014. imenovana za direktora JU OŠ „Dositej Obradović“ Doboj. Godine 2016. imenovana za v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove i inspekciju opštine Stanari, a od 2018. godine obavlja funkciju načelnika Odjeljenja za opštu upravu.

Udata, majka dvoje djece.

Nadležnosti

Odjeljenje za opštu upravu donosi upravna rješenja u prvom stepenu iz svoje nadležnosti i obavlja sve druge administrativne poslove, u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju.

Ovo Odjeljenje prima zahtjeve fizičkih i pravnih lica, udruženja građana, mjesnih zajednica i drugih stranaka, na zahtjevu određuje broj i upisuje datum prijema, upozorava podnosioce zahtjeva o dokazima koji se uz zahtjev prilažu i tako kompletiran predmet dostavlja nadležnom odjeljenju na rješavanje, prati rokove u kojima se zahtjevi moraju riješiti i na to upozorava načelnike odjeljenja; prima riješene predmete od odjeljenja i postupa po uputstvu o dostavljanju akta, prati predmete u roku i na vrijeme ih vraća nadležnom odjeljenjy; riješene predmete odlaže u arhivu.

Kontakt podaci
Kontakt telefoni: 053/201-810
Faks: 053/290-966
El. pošta: opstauprava@opstinastanari.com

U ovom Odjeljenju se vode sve vrste matičnih knjiga i knjiga državljana, obavljaju administrativni i stručni poslovi za mjesne zajednice, izdaju uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija, obavljaju svi poslovi opštinske arhive, vrše ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, obavljaju poslovi normativne djelatnosti Opštinske uprave, organizuje pravna pomoć za građane i pravna lica. U ovom Odjeljenju se organizuju i vode svi poslovi boračko-invalidske zaštite, socijalne, porodične i dječije zaštite, poslovi civilne zaštite i zaštite od požara,

kao i poslovi održavanja informacionog sistema u funkcionalnom stanju, prate i usavršavaju programska rješenja, pruža pomoć i vrši obuka zaposlenih u Opštinskoj upravi, obavljaju poslovi ekonomata Opštinske uprave i, s tim u vezi, vrši nabavka potrošnog materijala i opreme za potrebe Opštinske uprave, organizuje rad voznog parka, organizuju poslovi održavanja instalacija i opreme i obavljaju drugi zajednički poslovi, vezani za Opštinsku upravu i zgradu opštine.

Odsjeci - podorganizacione jedinice

U okviru ove organizacione jedinice, organizuju  se sljedeći odsjeci:

Odsjek za opštu upravu i zajedničke poslove

Odsjek za poslove socijalne, porodične i dječije zaštite

Odsjek Dobrovoljna vatrogasna jedinica

Back To Top