skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

  Načelnik odjeljenja

  branko

  Branko Vuković

  Datum rođenja: 23. 4. 1967.  god.
  Mjesto stanovanja: Ostružnja Donja
  Zanimanje: diplomirani inženjer mašinstva

   

  Branko Vuković, rođen 23. 4. 1967. godine u Ostružnji Donjoj. Osnovnu školu završio u Stanarima, srednje obrazovanje u Tehničkoj školi u Doboju, a diplomirao  na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci. Nastanjen u Ostružnji Donjoj, oženjen i otac dvoje djece. Učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata i borac prve kategorije.

  U periodu od 2002. do 2016. godine bio je zaposlen u preduzeću „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, gdje je radio na poslovima inženjera za eksploataciju te obavljao poslove šefa službe u Sektoru za vuču vozova ŽRS.

  Od 2010. do 2016. godine obavljao je poslove zamjenika direktora Sektora za vuču vozova ŽRS.

  Od 2016. do 2021. godine radio je kao profesor u Tehničkoj školi Doboj, gdje je bio predavač mašinske grupe predmeta.

  Učestvovao u izradi pravilnika, uputstava i drugih podzakonskih akata koji regulušu odvijanje željezničkog saobraćaja pri Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.

  Godine 2018.  izabran je za člana ekspertskog tima pri Regulatornom odboru Željeznica Bosne i Hercegovine te je učestvovao u izradi podzakonskih akata koji regulišu odvijanje željezničkog saobraćaja Bosne i Hercegovine sa željeznicama u okruženju.

  Posjeduje stručni ispit za rad i rukovođenje u Željeznicama Republike Srpske i stručni ispit za rad u prosvjeti, obrazovanju i kulturi.

  U okviru prostornog uređenja obavljaju se sljedeći stručni i upravni poslovi: usvajanje dokumenata prostornog uređenja i obezbjeđivanje njihovog sprovođenja, praćenje stanja uređenja prostora i naselja na svojoj teritoriji, izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola, u skladu sa nadležnostima, propisanim posebnim zakonom, obezbjeđivanje korišćenja građevinskog zemljišta, davanje građevinskog zemljišta na korišćenje, utvrđivanje naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i brigu o njegovom uređivanju, unapređivanju i zaštiti; obezbjeđivanje uslova za uređenje naselja i korišćenje javnih i drugih površina, određivanje prostora za parkiranje i uređivanje uslova i način njihovog korišćenja i upravljanja, uređivanje načina odlaganja komunalnog otpada i određivanje područja na kojima se mogu obavljati određene vrste poslovnih djelatnosti; obezbjeđivanje uslova i određivanje načina izgradnje, odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim površinama u naseljenim mjestima i na neizgrađenom građevinskom zemljištu i određivanje uslova za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i bezbjednost saobraćaja i drugi poslovi, u skladu sa zakonom.

  U okviru stambeno–komunalnih poslova i ekologije ovo Odjeljenje propisuje pravila održavanja reda u zgradama, odlučuje o uvođenju posebne naknade za etažne vlasnike, pod uslovima propisanim posebnim zakonom, radi obezbjeđenja sredstava za radove hitnih intervencija u zgradama, propisuje uslove i obezbjeđuje nadzor nad održavanjem zgrada, određuje visinu zakupnine za korišćenje stanova kojima upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom području, pod uslovima propisanim zakonom kojim je uređeno njihovo korišćenje; odlučuje o organizovanju poslova održavanja zgrada kojima upravlja, visini naknade za zakup i utvrđuje kriterijume i načine plaćanja troškova održavanja poslovnih prostorija i stanova u kojima se obavlja poslovna djelatnost; obezbjeđuje postupak iseljenja bespravno useljenih lica u državne stanove i zajedničke prostorije u zgradama i obavlja i druge, zakonom utvrđene poslove u oblasti stanovanja.

  Kontakt podaci

  Kontakt telefon: 053/201-810
  Faks: 053/290-966
  El. pošta: stambenokomunalno@opstinastanari.com
  Komunalni policajac: 065/078-406

   

  Obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, organizacionih, materijalnih i drugih uslova za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture; obezbjeđuje lokacije i uslove za izgradnju i održavanje grobalja i određuje uslove i načine sahranjivanja, kao i načine organizovanja tih poslova; obezbjeđuje uslove za izgradnju i održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva, uređuje i obezbjeđuje upravljanje tim putevima i ulicama i odobrava njihovu izgradnju; obezbjeđuje sprovođenje preventivnih i drugih mjera i aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja, obezbjeđuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave i auto-taksi prevoza; obezbjeđuje nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti i inspekcijski nadzor i druge nadležnosti, u skladu sa zakonom.

  Ekološke dozvole

  Uputstvo za podnošenje zahtjeva za ekološku dozvolu, kao i zahtjeve i rješenja o izdatim ekološkim dozvolama možete pogledati ovdje.

  Registar redova vožnje autobuskih linija

  Registar redova vožnje autobuskih linija na području opštine Stanari za registracioni period 2018/2019. godina možete pogledati ovdje.

  Back To Top