skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ORGANIZOVANO STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U DZ STANARI

JZU Dom zdravlja Stanari je u saradnji sa Domom zdravlja Banja Luka tokom mjeseca decembra 2021. godine organizovao obuku doktora i medicinskog osoblja Službe hitne medicinske pomoći – stručno usavršavanje zaposlenih (edukacija iz bazične reanimacije i hitnih stanja).

Cilj obuke je rano prepoznavanje znakova srčanog udara, kao i pravovremeno i adekvatno pružanje pomoći ugroženom bolesniku.

Obuku je sprovodila prim. mr sci. dr Renata Hadžić-Hadžibegović, šef edukativnog centra Službe hitne medicinske pomoći u JZU Dom zdravlja Banja Luka i sestra Milena Šorak.

Iz Doma zdravlja Stanari naveli su da je medicinsko osoblje koje je učestvovalo u edukaciji uspješno savladalo obuku te su se zahvalili na ukazanoj saradnji i trudu JZU Dom zdravlja Banja Luka i dr Renati Hadžić- Hadžibegović.

Back To Top